Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מרכז העזרה והתמיכה

הגדרות גלריה

תוכלו לערוך את הגלריה בכל זמן שתרצו דרך כפתור חדש הנמצא בכרטיס הלקוח.
אם יצרת גלריה תחת שירותי פרספקטיב לחצו על 3 הנקודות בכרטיס הלקוח>ניהול גלריה

במידה ויצרתם גלריה שאינה תחת שירות פרספקטיב, תוכלו למצוא את כפתור ניהול גלריה על כרטיס הלקוח.

       

כעת לחצו על כפתור הגדרות המופיע מצד שמאל למעלה

 

הגדרות>פרטי גלריה

 

קישור תיקיית תמונות לבחירה מגוגל דרייב
במידה וחל שינוי בתיקייה של תמונות הלקוח כגון הוספת תמונות או שינוי מוחלט של כל התמונות, והקישור נשאר ללא שינוי, יהיה עליכם ללחוץ על כפתור עדכן גלריה בלבד.

במידה ומיקום הקישור השתנה, הזינו את הקישור החדש ולחצו עדכן גלריה

שימו לב: אם הלקוח כבר התחיל לבחור את התמונות, עדכון גלריה יאפס את הבחירה ללא אפשרות לשחזר. התמונות הנבחרות ישמרו רק אם הוספתם תמונות חדשות לגלריה והתמונות הקודמות נשארו ללא שינוי. 

פרטי הלקוח
 לא חייב להזין את כל הפרטים, אלא רק מה שיעזור לכם בניהול טוב יותר של הגלריות במרכז הבקרה. שינוי הפרטים יעדכן אוטומטית את פרטי הלקוח בכרטיס הלקוח כפי שמוצג במרכז הבקרה. 

     

הגדרות כלליות

מיון ברירת מחדל

ניתן לבחור את שיטת מיון התמונות הראשונה שתופיע ללקוח בכניסה לגלריה.
לפי שם התמונה או תאריך הצילום. בסדר עולה או יורד.
לחצו על החץ כדי לשנות את שיטת המיון.

   

אפשר הורדה

בטלו או אפשרו הורדת התמונות באיכות מלאה לקוח.
אם סימנתם אפשרות זו היא תמנע את גישת הלקוח להורדת התמונות. 

   

אפשר שיתוף גלריה

חסמו את אפשרות שיתוף הגלריה וכך תוכלו למנוע מהלקוחות לשתף את הגלריה למשפחה וחברים. בנוסף הגלריות שכבר שותפו, יחסמו.

   

אפשר ללקוח לעצב את תמונות הנושא

ניתן לאפשר ללקוח לבחור את תמונה הנושא, ולשנות כותרות.

   

שמור כברירת מחדל

כדי לא לחזור שוב על אותה פעולה בכל יצירת גלרייה חדשה, לחצו שמור כברירת מחדל

 

כך כל אותן הגדרות ישמרו גם לפרויקטים הבאים.

מחיקת גלריה

ניתן למחוק את הגלריה לחלוטין דרך כפתור הסר גלריה
שימו לב שפעולה זו לא ניתן לשחזר.