Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מרכז העזרה והתמיכה

שיתוף

אחרי שיצרתם גלריה תרצו לשתף אותה עם הלקוח שלכם.
אם יצרתם גלריה תחת אחד משירותי פרספקטיב

הלקוח יקבל SMS ומייל באופן אוטומטי בעת יצירת ההזמנה, במידה ובחרתם שהלקוח ימלא את פרטי העיצוב

או שבחרתם לשתף אותו 

במידה ולא בחרתם לשתף את הלקוח בגלריה, או שיצרתם גלריה בלבד שאינה תחת שירותי פרספקטיב

עליכם לשתף את הלקוח בצורה יזומה על ידי כניסה לניהול גלריה> שתף
כדי להגיע לכפתור השיתוף עליכם קודם להכניס לניהול גלריה.
אם יצרת גלריה תחת שירותי פרספקטיב לחצו על 3 הנקודות בכרטיס הלקוח>ניהול גלריה

במידה ויצרתם גלריה שאינה תחת שירות פרספקטיב, תוכלו למצוא את כפתור ניהול גלריה על כרטיס הלקוח.
 

 

לחצו על כפתור שתף הנמצא בצד שמאל למעלה, כדי לשלוח את הגלריה ללקוח שלכם.

 

שימו לב: לפני השיתוף חשוב להבהיר ללקוח לא להעביר את קישור הגלריה למשהו אחר, כדי שהבחירה תבוצע על ידי הלקוח. 
אם הלקוח ירצה לשתף את התמונות שלו למשפחה ולחברים, הוא יוכל לעשות זאת דרך אפשרות השיתוף הנמצאת בגלריה שלו. 

שיתוף
הזינו את פרטי המייל והטלפון הנייד כדי שהלקוח יקבל קישור לגלריה , תוכלו גם להזין רק אחד מהפרטים ולא את שניהם.

לחצו שלח

תוכלו גם לשתף את הקישור באמצעות העתק וכך תשלחו את הקישור בעצמכם ישירות ללקוח.

במידה ותרצו, הגדירו סיסמה ושתפו את הלקוח בסיסמא שהגדרתם (פעולת ה'שלח' מבצעת שליחה לקישור לגלריה, אך לא תשלח אליהם את הסיסמה).  

ותוכלו גם לחסום את הגלריה, במקום למחוק אותה כדי לבטל גישה באופן זמני ללקוח.

דרך הגדרות תוכלו להוסיף ולערוך את פרטי הלקוח.

ברגע שהגדרתם את הפרטים בהגדרות, הפרטים  יתווספו באופן אוטומטי בעת השליחה.
או לחילופין ברגע שהזנת או מחקתם את הפרטים באמצעות חלון שתף, הפרטים יתעדכנו אוטומטית גם בהגדרות פרטי הפרויקט.
בנוסף כל הפרטים האלה יתווספו לכרטיס הלקוח במרכז הבקרה, כדי לאפשר לכם זיהוי ושיוך של הגלריה.