Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מרכז העזרה והתמיכה

נהל את דף גלריית האלבומים שלך

דף גלריית האלבומים נועד להציע ללקוחותיך אלבום תמונות מעוצב כשירות נוסף. הראה ללקוחותיך את הדרך שלך לספר את הסיפור שלהם בתמונות. 

הוספת אלבומי תמונות

כל לקוחות Perspective יכולים ליהנות מהוספת אלבומי תמונות שאושרו על ידי לקוחותיהם לדף גלריית האלבומים. אתה יכול לעשות זאת בכמה שלבים:

  1. בזמן שאתה במצב עריכה, עבור לדף גלריית האלבומים.
  2. לחץ על בחר אלבומים. אם כבר הזמנת שירות עיצוב אלבומי תמונות ב-Perspective, תוכל לבחור אלבומים מאושרים מהרשימה.

אם אינך לקוח של Perspective, תוכל להציג אלבומי דוגמא של Perspective. ניתן לבטל דף זה בהגדרות בכפתור עמודי האתר.

אם אתה מעוניין לנסות את שירות העיצוב של פרספקטיב, צור את ההזמנה הראשונה שלך והתחל להוסיף אלבומי תמונות לאתר שלך!